ساری

 
تعداد بازدید از این صفحه تاکنون :

Design Logos
custom logo design
گالری شخصی محمود زارع (جبهه) 01
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:تعدادی عکس در زمان جنگ داشتم که پرت و پلا شدن اما حالا که سنم بالا رفته برام جالب شده است . کمی بچه هام تلاش کردند تا جمع آوری نموده و بخشی از آنان را در این وبلاگ نگهداری میکنیم:

شیلربهمراه شهید میر هادی خوشنویس
.

بهمراه بچه هاس سهرفیروزان اصفهان . نادری و ...کردستان 61
.

کردستان کامیاران
.


جزیره مجنون
.

با بچه های فری کناری
.

کردستان

محمود کردستان سال 61
.
ساری

بابا محمود و آقای صادق میانجی در جزیره مجنون
.
کردستان کامیاران
.
کردستان کامیاران
.

کردستان کامیاران
.
کردستان کامیاران
.
شیلر
.
جنوب
.
شیلر
.


آلبوم مرتبط :
... مدارک و (خاطرات ) جبهه پدر
... گالری عکس 01 
... گالری عکس 02
... عکسهای بابا
... عکسهای جنگ و زندگی
اقدام : فروغ


همه پیوندها