ادامه از قبل ... گفته میشود که واژه « پارتیزان » از پارت های ایران اخذ شده است . بدلیل نوع ضد حمله ها یا شیوه و روش خاصی را که ایرانیان در منطقه مازندران ، زادگاه پارتیان ایران ، داشته اند که بسیار کارساز و سپاهیان بزرگی را با مقداری اندک سرباز با این شیوه به شکست می کشاندند. سلاطین و فرماندهان رومی بسیار از این شیوه جنگیدن ایرانی ها وحشت داشته و یکی از علتهای فرار و عقب نشینی و نیز شکست دشمنان همین شیوه پارتیزانی از سوی سربازان ایرانی بوده است !  

ساسانیان 
در بین سالهای 224 تا 651 میلادی ؛ حدود 430 سال ، سلسله شاهنشاهی ساسانی بر ایران حکومت کردند. این خاندان در ایران اصالتا از منطقه پارس بوده اند. همانطور که امپراطوری بزرگ اشکانیان در ایران اصالتا از منطقه پارت ( مازندران و پیرامون ) بوده اند ! بر اساس جمع بندی نظریات محقیقین تاریخی بزرگترین نظام حکومتی که به لحاظ فرهنگی سیاسی و اجتماعی میتوان آنرا بیشتر ایرانی و ایرانگرایی نامید ، بعد از دوره 200 ساله بسیار پر افتخار هخامنشی ؛‌ همانا نظام شاهنشاهس اشکانی در ایران بوده است که قریب به 500 سال در ایران با اقتدار حکومت نمود! حکومتی بسیار مقتدر و با گرایشات بسیار درونی بسمت احیاء‌ فرهنگ اصیل ایرانی و بخصوص بطرز آشکاری تمایل به احیاء‌ مجد و عظمت دوران اولیه حکومت هخامنشیان را بروز داده و اقدامات وسیعی را نیز در این باره انجام داده اند که در متن آن توضیحات مکفی را داده ایم ، بعمل آوردند . پارتها و اشکانیان بودند که سیطره و نظام تحقیرآمیز 100 ساله اجنبی ( روم و سلطنت سلوکیان ) را در ایران پایان داده اند و بطرز آشکاری روم زدایی در تمامی ابعاد فرهنگی ؛ سیاسی ،‌اجتماعی و ... در کشور بعد از حاکمیت یک قرنه سلوکیان و رومیان پس از اسکندر در ایران ، ‌آغاز شده بود.

بعد از این سلسله حالا نوبت به سلسله دیگری بنام ساسانیان که از منطقه جنوب ایران بودند رسیده بود ! این سلسله بر بخش قابل ملاحظه ای از غرب قاره بزرگ آسیا چیرگی یافتند.

در ناحیه فارس معبدی بنام آناهیتا ( در منطقه استخر فارس ) بوده که فردی بنام ساسان متولی این معبد بوده است و نام ساسانیان نیز ماخوذ از همین نام یعنی ساسان که در واقع پدر بزرگ اردشیر بابکان ، بانی و مؤسس سلسله ساسانی بوده است. ساسانیان پایتخت خود را ، شهر تیسفون در نزدیکی بغداد امروزی قرار داده و قلمرو جغرافیایی فرمانروایی خود را ایرانشهر می خواندند.

بغداد ناحیه کوچکی بوده که اسم آن نیز از سوی ساسانیان گذارده و در واقع نه یک نام عربی بلکه یک نام فارسی است . البته تیسفون که عربها به آن « مدائن » می گفته اند و به سریانی « ماحوزه » نامیده میشد متاسفانه در سال 651 میلادی بدست عربها تسخیر شد.

سلسله ساسانی در طول دوره تسلط خویش بر ایران رو به تحلیل رفته و کم کم ناتوان شده و دستگاه مذهبی زرتشتی با نفوذ عمیقی که در جریان کشورداری و کار حکومت گردانی بر پادشاهان این سلسله داشته ، در واقع کنترل دستگاه حاکمیت را برعهده داشته است. این نفوذ در کار پادشاهی و حکومت تا جایی پیش رفت که در سده پنجم میلادی مورخین نوشته اند بیشتر از آنی که پادشاهان در کار کشورداری دارای اختیار باشند این موبدان زرتشی بودند که حاکمیت داشتند تا پادشاهان ساسانی!

سلسله ساسانی با حمله اعراب به ایران و ورود اسلام به منطقه از هم فرو پاشید. هر چند که نوه ها و نوادگان سلسله پادشاهی ساسانی سالها در گوشه و کنار مملکت از مازندران تا فرارود به نبردهایی پراکنده با اعراب تازه مسلمان شده بسیار با انگیزه می پرداختند اما این عربها بودند که در نهایت با چیرگی بر این سلسله طومار آنرا در هم پیچیدند! بازمانده خاندان ساسانی نیز نوشته اند که به چین پناهنده شده بود!!!!

بزرگترین دشمن همیشگی ایران ، رومی ها در قسمتهای خاوری متصرفات خود با کشوری توانمند مانند ایران روبرو بودند. اما در زمان ساسانیان این کشور امپریالیستی یعنی روم ، در بخش باختری ( غربی ) خویش نیز و هم در بخشهای شمالی خود مشکلاتی را با اروپا داشت! همین مشغله دولت بیزانس در شمال و غرب ،‌ فرصتی را فراهم آورده بود تا دولت ساسانی سالها بی دغدغه پایتخت خود را در نزدیکی مرز با آنها یعنی شهر تیسفون ( کنار رود دجله ) بدون هراس داشته باشد. علیرغم مشکلاتی را که دولت ساسانی در غرب و شرق ایرانشهر داشت ولی آنمقدار نیرومندی را داشت که کشور را حفظ کرده و تا حدود زیادی رفاه و امنیت را در کشور ایجاد کند و یکی از مهمترین دلائل ماندگاری و طولانی بودن این حکومت بخصوص تا ربع سوم عمر آن ( منهای اواخر عمر این سلسله ) همین رفاه مادی مردم ایران بود که از سوی حکومت بدین امورات توجه خاصی معمول میشد !

علیرغم آنکه ساسانیان را بزرگترین دشمن دولت بیزانس بود و نیز بعضی از دولتک هایی دیگر ، اما تهدید جدی و شکست و اضمحلال آن نه از آنسو بلکه از دو سوی دیگر و در عین حال پیش بینی نشده ، بوده است ! یکی از درون و بدلیل رشد فساد و بی بندو باری و سوء استفاده حاکمان و امیرک های حکومتی در گوشه و کنار مملکت ،‌استانداران و والیان و بخصوص سوء استفاده روحانیون زرتشی و موبدان که نفوذ عمیقی در دستگاه حاکمیت داشته و بطرز آشکاری مردم را بهیچ می انگاشته و خود را همه کاره جان و مال و ناموس مردم می دانسته اند و همین علت اعراض و رویگردانی عمیق مردم از حاکمیت شده بود و از سوی دیگر کم انگاری و کوچک شمردن دولتی جدید که تعدادی بیابانگرد صحرا گرد صحرانشین و بقول سران ساسانی عرب سوسمارخور! که البته ساسانی ها اینرا نمیدانستند که آنچه آنها را بر می انگیزاند استحکام عقیده و باورها و بینش عمیق دینی و مذهبی بوده است که از جان برای عقیده مایه می گذارند! دستگاه اسلامی که در آغاز قرن هفتم میلادی در مدینه پایه گذاری شده بود ، از لحاظ معنوی آنچنان نیرومندانه عمل نموده بود که حوزه تاثیراتش بر مناطق و کشورهای همسایه بسیار عمیق بوده و در تضاد و تنافی با نگرش های قبلی و پیشینه تاریخی ایی بود که حاکمان ایران و روم از شورشهای بیابانگردها داشتند !

پی نوشت ها :

﷼ منابع مورد تحقیق عبارتند از :

تاریخ ایران باستان / دیاکونوف ، میخائیل میخائیلوویچ ، ترجمه روحی

تاریخ ایران از زمان ایران باستان تا امروز / ا.آ.گرانتوسکی – م.آ.داندامایو ، ترجمه کیخسرو کشاورزی

تاریخ ایران / دکتر خنجی

تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن 18 / پیگولووسکایا ، ترجمه کریم کشاورز

تاریخ اجتماعی ایران / مرتضی راوندی

و دیگر منابع متعدد دیگر مثل برداشتهای آزاد از تاریخ هرودوت . با کمک فرزندان عزیزم : سروش و فاطمه و فروغ

منابع در باره اشکانیان :

ولسکی/یوزف؛ شاهنشاهی اشکانی؛چاپ اول ترجمه مرتضی ثاقب فر/ققنوس 1383

تاریخ اشکانیان / میخائیل میخائیلوویچ دیاکونوف ؛‌ترجمه کریم کشاورز

تاریخ ایران / دکتر خنجی

تاریخ اجتماعی ایران / مرتضی راوندی ج 1 سال 1354

پیگلووسکایا / تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن 18 /کریم کشاورز تهران 53

و دیگر منابع و مطالعات پراکنده و یادداشت برداریهای گوناگون در مسیر تحقیق بررسی چندساله

یکشنبه ششم آبان 1386 توسط محمود زارع

پایان قسمت سوم .. ادامه دارد ......
نوای محلی خراسان + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
دعا یا نیایش
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
زنان در آخر الزمان (2)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 79 )
زنان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
HUSSAIN, THE SHIP FOR SALATION
اهل آخر الزمان ( 7 )
شهید میر هادی خوشنویس
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
نشانه ها ( 3 )
دیو خوش طبع به از حور گره پیشانی
نشانه ها ( 2 )
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
نشانه ها ( 1 )
دولت حق و تورات و انجیل
دولت حق ( 5 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 78 )
شکستگان تو هم آه آتشین دارند
دولت حق ( 4 )
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
گوهر ها و خرمهره ها ... !
هر حیوانی ؛ آدمی نیست !
در کدامین خط بصف ایستاده ای ؟!
دولت حق ( 3 )
دولت حق ( 2 )
گوهر و خرمهره در یک سلک جولان میکنند
دولت حق ( 1 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 77 )
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور نور؛ شادی مومن و غم مخالف
قــــرآن کــریم و نیکــوکـاران
مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
تکریم زنان = جامعه پاکتر
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.