« ... اگر شیعیان ما ... دلهایشان در وفا کردن به پیمان قدیم یکی شود، هرگز سعادت دیدار ما از آنها به تأخیر نمی افتد، ... ما را چیزی جز اعمال نکوهیده آنها محبوس نمی سازد، که اعمال آنها به ما می رسد و ما را اندوهگین می سازد، که ما چنین انتظاری از آنها نداشتیم...»
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
4 ) سمری
ابوالحسن، علی بن محمد سمری، چهارمین و آخرین سفیر حضرت ولی عصر (عج) بعد از رحلت حسین بن روح به مقام سفارت منصوب شد و مدت سه سال عهده دار این منصب بود تا در نیمه شعبان سیصد و بیست و نه (329) هجری دار فانی را وداع گفت. [ 19 ] و با رحلت او باب سفارت بسته شد، دیگر کسی ادعای نیابت خاصه نمی کند، مگر اینکه دروغگو باشد.
سمری که از اصحاب نزدیک امام حسن عسکری (ع) بود، دوران سفارتش با دو خلیفه عباسی (راضی و متقی) مصادف شد.
از توقیعات شریفی که به دست او از ناحیه مقدسه صادر شده، توقیع معروفی است که در اواخر سفارت او صادر شد :

296) اما الحوادث الواقعه فارجعوا بها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم، و انا حجه علیهم ...
« اما در مورد حوادثی که روی می دهد، به راویان احادیث ما رجوع کنید، که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم. » [20]

و بدین سان پایه های مرجعیت را برای غیبت کبری استوار ساخت تا شیعیان در این مقطع حساس از نظر احکام اسلام بی سرپرست نباشند و با مراجعه به مراجع عالیقدر تقلید وظائف شرعی خود را دریافته عمل کنند. [ 21]

علی بن محمد سمری پس از سه سال عهده دار شدن مسئولیت سنگین سفارت سرانجام در شعبان سیصد و بیست و نه (329) هجری بیمار شد و با همین بیماری جهان را وداع گفت. در روزهای بیماری او از وی پرسیدند که به چه کسی ما را توصیه می کنی؟ که بعد از تو در مسائل شرعی و حقوقی به او مراجعه کنیم؟ در پاسخ فرمود:
« خدا مشیتی دارد که آن را انجام خواهد داد» .
آنگاه نامه ای را که از ناحیه مقدسه رسیده بود، در آورد و مهر آن را بشکافت و برای حاضران قرائت نمود.
متن توقیع شریف به خط حضرت بقیه الله، روحی و ارواح العالمین له الفداء چنین بود :

297) « بسم الله الرحمن الرحیم یا علی بن محمد السمری، عظم الله اجر اخوانک فیک، فانک میت ما بینک و بین سته ایام. فاجمع امرك، ولا توص الی احد فیقوم مقامک بعد وقاتکف فقد وقعت الغیبه التامه، فلا ظهور الا بعد ان یاذن الله تعالی ذکره، و ذلک بعد طول الامد و قسوه القلوب و امتلاء الارض جوراً. و سیاتی من شیعتی من یدعی المشاهده. الافمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی و الصیحه فهو کذاب مفتر، ولاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیم . »

« بنام خداوند بخشنده مهربان، خدا پاداش برادرانت را در سوگ تو افزون سازد، که تو شش روز دیگر از این جهان رحلت خواهی کرد. کارهایت را فراهم ساز و کسی را به جانشینی خود برنگزین و به کسی وصیت مکن، که غیبت کامل فرا رسیده است دیگر تا روزی که خدای تبارك و تعالی بخواهد ظهوری نخواهد بود، و آن مدتی بس دراز خواهد بود که دلها را قساوت خواهد گرفت و زمین پر از ظلم و ستم خواهد شد. در این دوران برخی از شیعیانم ادعای مشاهده خواهند نمود. آگاه باشید که هر کس ادعای مشاهده کند پیش از خروج سفیانی و وقوع صیحه، دروغ گفته است [ 22 ] که هیچ حول و قوه ای جز برای خداوند بزرگ و بزرگوار نیست. » [23]

آنگاه آخرین سفیر حضرت بقیه الله (عج) طبق وعده آنحضرت، در روز ششم از صدور توقیع شریف، دیده از جهان فرو بست و با رحلت او غیبت صغری پایان یافت و غیبت کبری آغاز گردید.

تعیین روز وفات سمری طی نامه شریفه، و قرائت آن در حضور جمع کثیری از شیعیان، به طور حتم و جزم اثبات می کند که آن نامه مبارکه به دستخط شریف حضرت بقیه الله (عج) بوده است، که خواسته در آستانه غیبت کبری معجزه ای دیگر از خود نشان داده، بر قوت ایمان و اخلاص شیعیان بیفزاید. تا با گام هائی استوار به استقبال غیبت کبری بشتابند.

از آنروز ( 15 شعبان 329 ) غیبت کبری آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد و بعد از گذشت 1075 سال (تا سال ترجمه این کتاب) هنوز شرائط فراهم نشده، زمینه مساعد نگردیده، یاران 313 گانه گرد نیامده، و بالاخره اراده خدا تعلق نیافته است، هنوز هم آن مهرتابان و قبله خوبان در پشت پرده غیبت، و ما منتظران با دلی خونبار و دیگانی اشکبار، چشم انتظار به مقدمش دوخت ایم.

در روزگار غیبت صغری که غالب شیعیان بر ایمان خود استوار، و در راه خشنود سازی امام خود کوشا بودند، خاطر مبارك امام (ع) از اعمال برخی از آنها رنجیده می شد، ولی اکنون که ما شیعیان غالباً از راه او منحرف شده، هر یک برای خود خطی برگزیده ایم و در خط دیگران گام سپرده ایم، نمی دانیم که خاطر مبارك آن قبله مقصود و کعبه موعود چقدر از کردار ما رنجیده است؟!
ما که امام معصوم (عج) را فراموش کرده، پیشوایان غیر معصومی برای خود برگزیده ایم با چه روئی خواهیم توانست به جمال دل آرای آن مهر تابان بنگریم؟!

بیائیم پیش از آنکه عرق شرمساری از پیشانی خجلت زده مان فرو ریزد، به درگاه خالق توانا توبه کنیم و به پیشگاه مولای خود بازگردیم و معذرت بخواهیم و با آن کعبه مقصود پیمان ببندیم که خطی را بر خط او مقدم نکنیم و راهی را بر راه او برنگزینیم .

حضرت ولی عصر (عج) در توقیع شریفی که از ناحیه مقدسه صادر فرموده، چنین می فرماید:
298) و اما ندامه قوم قد شکوا فی دین الله علی ما وصلونا به، فقد اقلنا من استقال، ولاحاجه بنا الی صله الشاکین!. و اما ما وصلتنا به، فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر.

« و اما پشیمانی آنانکه در دین خدا در مورد آنچه به ما فرستاده اند دچار تردید شده بودند، آنها که واقعاً نادم باشند، ما بازگشت آنها را می پذیریم، و در مورد آنها که در شک فرو رفته اند، ما نیازی به نوازش آنها نداریم و اما آنچه به دست ما رسانیده اند، فقط آنچه را که پاك و پاکیزه باشد می پذیریم.» [24]

و در توقیع دیگری می فرمایند:
299) اما المتلبسون باموالنا، فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران!! و اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا وجعلوا منه فی حل الی وقت ظهور امرنا، لتطیب ولادتهم ولاتخبث .

« اما کسانی که اموال ما را در دست گرفته اند، هر کس چیزی از آن را مباح بشمارد و بخورد، آتش  در شکم خود خورده است، و اما خمس، ما آن را بر شیعیان خود مباح ساختیم که تا موقع ظهور ما در زحمت نباشند و نطفه هایشان پاکیزه باشد و آلوده نباشد. » [25]

امام علیه السلام حق شرعی خودش را به فقرا و مستمندان شیعه مباح ساخته، تا هم امر معیشت آنها تأمین شود و هم اغنیاء با رسانیدن سهم امام علیه السلام به آنها راحت شوند و نطفه هایشان پاکیزه شود. هرگز خیال نشود که در زمان غیبت ثروتمندان از پرداخت سهم امام (ع) معاف شده اند، که هر کس چیزی از حقوق واجبه اش را مباح بشمارد و بخورد مشمول توقیع شریف خواهد شد و مانند آنست که آتش در شکم خود فرو می برد. علی بن محمد سمری، که رضوان خدا بر او باد، در سال سیصد و بیست و نه (329) هجری درگذشت. دوران سفارت او بیش از دیگر سفیران از طرف رژیم خون آشام عباسی، پر از ظلم و ستم و خفقان و اختناق بود. از این رهگذر رنجهای فراوان برد و سختیهای بسیاری را تحمل کرد. سعادتمندانه زیست و سعادتمندانه به دار بقاء شتافت.

روز وفات علی بن محمد سمری، که پایان غیبت صغری و آغاز غیبت کبری بود، عمر شریف حضرت ولی عصر (عج) 74 سال تمام بود، که مدت چهار سال و ششماه و بیست و سه روز آن را در عهد پدر بزرگوارش سپری نمود و مدت 69 سال و پنج ماه و هفت روز دیگرش را در دوران سفارت چهار نائب خاصش سپری نمود. که در این مدت دوران آزمون عمومی شیعه و عادت دادن آنها به غیبت امام (ع) و مراجعه آنها به مراجع صلاحیت دار از علمای شیعه پایان یافت. و در دل شیعیان آمادگی پذیرش تقدیر الهی پدید آمد.

آنگاه کعبه مقصود و قبله موعود به صورت رسمی تر در پشت پرده غیبت فرو رفت، تا روزی فرمان ظهور فرا رسد و چشم گنهکار ما با دیدار جمال دل آرایش منور گردد. اگر بخواهیم که در ظهور او تعجیل شود، تنها راهش اینست که به اصلاح خویشتن بپردازیم، که برای طول غیبت، عاملی جز اعمال نکوهیده ما وجود ندارد. چنانکه حضرت بقیه الله (عج) خود در ضمن نامه گرامی شان به جناب شیخ مفید مرقوم فرموده اند:

300) « ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، علی اجتماع القلوب فی الوقاء بالعهد القدیم، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، ولاتعجلت لهم السعاده بمساعدتنا علی حق المعرفه و صدقها منهم بنا. فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان، و هو حسبنا و نعم الوکیل

« ... اگر شیعیان ما – که خداوند آنها را به طاعت خود موفق بدارد – دلهایشان در وفا کردن به پیمان قدیم یکی شود، هرگز سعادت دیدار ما از آنها به تأخیر نمی افتد، و سعادت پشتیبانی ما از آنها در سوق دادنشان به متن واقع و حق معرفت به تعجیل می افتد. ما را چیزی جز اعمال نکوهیده آنها محبوس نمی سازد، که اعمال آنها به ما می رسد و ما را اندوهگین می سازد، که ما چنین انتظاری از آنها نداشتیم. از خدا یاری می طلبیم که یاری او ما را بس است و او بهترین وکیل است.» [26]
( یوم الخلاص . جلد یک . بخش غیبت صغری )مطالب مرتبط با این بحث :

نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)

تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی


مطالبی دیگر از وبلاگ ما :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.