ساری,گاه نوشته های محمود زارع:تعداد بیست و نه (29) نفر از پیامبران در قرآن و سیزده (13) نفر در انجیل و مابقی در دیگر کتب آسمانی مذکور است .
محمد (ص)

001- حضرت آدم صفی الله
002- حضرت نوح نبی الله
003- حضرت ابراهیم خلیل الله
004- حضرت اسماعیل (ع)
005- حضرت موسی کلیم الله
006- حضرت عیسی روح الله
007- حضرت محمد حبیب الله

008- حضرت داوود (ع)
009- حضرت سلیمان حشمت الله
010- حضرت اسحاق (ع)
011- حضرت ادریس (ع)
012- حضرت الیاس (ع)
013- حضرت ایّوب (ع)
014- حضرت یعقوب (ع)

015- حضرت یوسف (ع)
016- حضرت ذواکفل (ع)
017- حضرت صالح (ع)
018- حضرت هود (ع)
019- حضرت لوط (ع)
020- حضرت شعیب (ع)
021- حضرت یحیی (ع)

022- حضرت ذوالیع (ع)
023- حضرت زکریا (ع)
024- حضرت هارون (ع)
025- حضرت یونس (ع)
026- حضرت ذوالقرنین (ع)
027- حضرت اسراییل (ع)
028- حضرت امینا (ع)

029- حضرت الیاهو (ع)
030- حضرت آرمینا (یرمیا) (ع)
031- حضرت آبا (ع)
032- حضرت اپلیموت (ع)
033- حضرت شمعون (ع)
034- حضرت شنطیا (ع)
035- حضرت اپلیا (علییا) (ع)

036- حضرت شموئیل (شموعیل - سموئیل) (ع)
037- حضرت یهودا (ع)
038- حضرت یامین (ع)
039- حضرت یشخع (ع)
040- حضرت یوشع (ع)
041- حضرت یوحنا (ع)
042- حضرت یوزازف (یوزاسف) (ع)

043- حضرت شغراط (ع)
044- حضرت زردشت (زرتشت) (ع) *
045- حضرت ممدوح (ع)
046- حضرت بدوحّ (ع)
047- حضرت اشباط (ع)
048- حضرت نابی (نبی) (ع)
049- حضرت شقواط (ع)

050- حضرت مرقس (ع)
051- حضرت خضر (ع)
052- حضرت لوقا (ع)
053- حضرت جرجیس (ع)
054- حضرت شیث (ع)
055- حضرت برخیا (ع)
056- حضرت مردوح (ع)

057- حضرت دانیال (ع)
058- حضرت صادق الوعد (ع)
059- حضرت تشیموخ (ع)
060- حضرت متی (ع)
061- حضرت شارلوط (ع)
062- حضرت ارمن (ع)
063- حضرت شعیا (اشعیاء) (ع)

064- حضرت آصف (ع)
065- حضرت انوش (ع)
066- حضرت اصفیا (ع)
067- حضرت عزیز (عوزیر) (ع)
068- حضرت عزیز (عزرا) (ع)
069- حضرت عذرام (عزرام) (ع)
070- حضرت لاوی (ع)

071- حضرت ودا (ع)
072- حضرت بودا (ع)
073- حضرت حزقیل (جزقل - حزقیال) (ع)
074- حضرت شاریط (ع)
075- حضرت ذرخاء (ع)
076- حضرت یافث (ع)
077- حضرت عاد (ع)

078- حضرت ثمود (سمود) (ع)
079- حضرت لقمان (ع)
080- حضرت طالوت (ع)
081- حضرت حیقوق (ع) **
082- حضرت ناتان (ع) ***
083- حضرت کالیب (ع)
084- حضرت عالی (ع)

085- حضرت القانا (ع)
086- حضرت احیاء (ع)
087- حضرت شمعیا (ع)
088- حضرت منذربن شمعون (ع)
089- حضرت مردخای (ع)
090- حضرت حجّی (ع)
091- حضرت ملاکی (ع)

092- حضرت نحمیا (ع)
093- حضرت اسیتر (ع)
094- حضرت ارمیا (ع)
095- حضرت هوشیع (ع)
096- حضرت بوئیل (ع)
097- حضرت عاموص (ع)
098- حضرت عوبدیاء (ع)

099- حضرت میکاه (ع)
100- حضرت ناحوم (ع)
101- حضرت حبقوق (ع)
102- حضرت صفنیاء (ع)
103- حضرت یوناد (ع)


محمد (ص)

پی نوشت:
............
*    زرتشت پیغمبر باستانی ایران - 853 پیش از میلاد - بدست تورانی ها کشته شد.
**  در ایران - تویسرکان مدفون است.
*** ناتان فرزند داوود در بیت المقدس مدفون است.


به تلگرام ما بپیوندیدمطالبی دیگر :

کسبه قبل از عید
(خطورات) استعـداد
حکایت گرگ و شبان (شعر)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (179)
گوش بر حاکم
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (178)
مراد حشرات الارض و مریدان احمق
تحفه ظالمین ! هدیه گرگ
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (177)
مزد دزد (ابوهریره)
ادب و صحبت
لا
آداب صحبت با حق
ناخشنود از خود
وجوه مختلف سبیل در قرآن کریم
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (176)
مردم درباره هم خوب فکر کنند
تدبّر در قرآن کریم
بدا بحال مبتلایان به نفرین بندگان خدا
از عشق پرسید
خوبان در بین بی نام و نشانها هستند !
تو سقف شعورت كوتاه تر از بام اندیشه او بود
نه هرکس سزاوار باشد به صدر
مطیع حق باش آنگاه بخدا هم فرمان ده
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (174)
همه هستند ولی زهرا نیست
چگونگی تدوین مصحف فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر (ص)
حضرت فاطمه (س) از بکائون خمسه تاریخ
خدای بخشنده حضرت فاطمه سلام الله
فاطمه , فاطمه است
شکوه فاطمه (س) در حضور مولا علی(ع) بعد از خطبه فدکیه
فاطمه (س) تنها گل خوشبوی محمدی
بیان مظلومیت فاطمه(س) از زبان مولا
فاطمه (س) و نور واحد آل الله
فاطمه (س) برطرف کننده غمهای مولا علی (ع)
حضرت فاطمه (س) محدثه بود
آزادی بیان ...
دنیا بساط فرومایگى
کسی را از مرگ راه گریزی نیست
آیا میخواهی خدا را آنگونه که دوست داری ببینی ؟!
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (173)
چرا ابوالقاسم ؟!!
شیطان سفید (ملامین)
زهد فروشی !
مازندران ! سبز زرد!!!
تا شما نظرتان چه باشد؟
رنگین کمان های زیبا و دیدنی

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.