چشم به راه ......... طالبان علم بدانند : « همه چیز زیر سر نور است » مــرد بایـد كـه بــوى تانـد بــرد ! ورنه عالم پر از نسیم صباست‏ تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمـــان کارها دشـوار نیست http://mzare.mihanblog.com 2020-10-28T10:51:57+01:00 text/html 2020-01-30T12:31:19+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند http://mzare.mihanblog.com/post/3592 <div align="justify"><font size="2">...</font><font size="2"> لطفها فرمود و بذل ها بی دریغ </font><br><font size="2">بگذار بگوید</font><br><font size="2">اما </font><br><font size="2">تیر تعنّت در کمان ملامت بارها از سوی کسانی که بخیرشان امید میرفت، بر ما بارید ؛ حکیم که جای خود دارد ...</font><br><br><font size="2">گر از مضایقه جودت و فتوت لب فرو بندم و نگویم ؛ این بسختی بتوان از خاطر زدود که دستی هم بر سبیل دوستی برنخاست که گرهی اگر بود؛ وا کنند !</font><br><br><font size="2">گرچه ادیبان گفتند که تعنّت یعنی خواری و مشقت کسی را خواستن؛ و مضایقه را بخالت و گرفته گیری و عدم همراهی معنی کرده اند</font><br><font size="2">لیک این بنده تا اینجا پیش نخواهم رفت که باور نتوانم کرد !</font><br><br><font size="2">اما</font><br><a href="https://t.me/Sokan_Sari" target="_blank" title="گنجینه">بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند</a><br><br><font size="2">ما هم بسان کسان بسیار از این جمع محتشم ؛ بر طریق تربیت ؛ بلطف حضرت رب الارباب </font><br><font size="2">ساکن در لحظه ها نیستیم ؛</font><br><font size="2">هر لحظه همانند زندگان در تغییریم و اینک اینجا ایستاده ایم که هستیم</font><br><font size="2">نه انتظاری و نه هم شکوه ای دیگر ...</font><br><br><font size="2">بسیار شده که هم اینان را </font><br><font size="2">از عمق وجود دعا کرده ام !</font><br><font size="2">گرچه آنان گفتند </font><br><font size="2" color="#000099">برو زین سپس سر خویش گیر !</font><br><br><div align="center"><font size="2" color="#CC0000">پیر مغان ز شکوه ما گر ملول شد</font><font color="#CC0000"><br><font size="2">گو باده صاف کن که </font><br><font size="2">به عذر ایستاده‌ایم !<br></font></font><br></div><div align="center"><font size="2">محمود (بهمن 98)</font><br></div></div> text/html 2019-11-23T08:39:03+01:00 mzare.mihanblog.com م کنعـــانـی ظلم بمردم موجب خروج از ولایت اهل بیت (ع) میشود ! http://mzare.mihanblog.com/post/2404 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">امام باقر علیه‏ السلام فرمودند :<br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/11222436-6518-l.jpg" target="_blank" title="امام باقر و ظلم بمردم"><img src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/11222436-6518-l.jpg " alt="ظالم شیعه نیست" width="487" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><font color="#CC0000"><b>از شیعیان ما نیست ، كسى كه به مردم ظلم كند.</b></font></font><font face="Mihan-Iransans"><br><br><font size="2" color="#3333FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لیس من شیعتنا من ظلم الناس‏</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-11-23T08:35:43+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است http://mzare.mihanblog.com/post/2390 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">امام باقر علیه‏ السلام :<br></font><div align="center"><a href="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11222369-2286-l.jpg " target="_blank" title="تسلط ظالم بر ظالم , سنت الهی است"><img src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11222369-2286-l.jpg " alt="تسلط ظالم بر ظالم , سنت الهی است" width="482" vspace="0" hspace="0" height="384" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b>خداوند هیچگاه از ظالم انتقام نگرفت مگر به وسیله ظالمى دیگر </b></font><br>و این سخن خداى عز ّو جلّ است كه: <br>&nbsp;« <b>و بدین سان ظالمان را به سزاى اعمالى كه مى ‏كنند بر یكدیگر مسلّط مى ‏كنیم</b> » .</font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-11-22T08:40:26+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع از نفرین مظلوم - حتی کافر هم - بترسید http://mzare.mihanblog.com/post/2401 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">رسول اكرم صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله :<br><font color="#3333FF">اِتَّقوا دَعْوَةَ الْمَظْلومِ و َإنْ كانَ كافِرا فَإِنَّها لَیْسَ دونَها حِجابٌ</font><br></font><div align="center"><img src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/11222383-4865-l.jpg " alt="نفرین مظلوم" width="509" vspace="0" hspace="0" height="336" border="0" align="bottom"></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b>از نفرین مظلوم بترسید اگر چه كافر باشد، </b></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b>زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعى نیست</b></font>.</font><br></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-11-20T23:28:42+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره نحل 05 (385) http://mzare.mihanblog.com/post/3591 <div><font size="2">النوبة الثالثة ( دریچه ای از تابش آیات 41-50 بر دل ) :</font></div><div><font size="2"><img src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/17045232-1836-l.jpg" alt="تسلیم حقیقت نشدن حسرت ( ای کاش) می آورد!" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></font></div><div align="justify"><font size="2">قوله تعالى: « <font color="#CC0000">وَ الَّذِینَ هاجَرُوا فِی اللَّهِ</font> » الآیة...</font></div><div align="justify"><font size="2">هر كه از اوطان غفلت هجرت كند جلال احدیت او را بمشاهد وصلت رساند، هر كه از صحبت مخلوق هجرت كند الطاف كرم او را بصحبت خود راه دهد، هر كه از خود هجرت كند و مساكنت با خود نپسندد دل وى محطّ رحل عشق حقیقت گردد، امروز در خلوت سلوت: انا جلیس من ذكرنى بنازد و فردا بر بساط انبساط: فالفقراء الصّبّر هم جلساء اللَّه عزّ و جل یوم القیامة آرام گیرد، و این هجرت را بدایتى و نهایتى است: <br>بدایت آنست كه نهاد وى همه عین فرمان بردارى گردد نه بر عادت و نه بر طمع مثوبت بلكه مستغرق در عین مشاهدت.<br><br>چنانك حكایت كنند از سلطان عارف محمود كه در مجلس انس جز با ایاز ننشستى، ندما و خواص دردندنه آمدند، سلطان از آن غیرت با خبر بود فرمود تا همه ندیمان و خواص را در یك مجلس حاضر كردند، پس قدحى از یاقوت سرخ كه قیمت آن خراج یك ولایت محمود بود با سندانى از آهن پیش محمود آوردند، وزیر را بفرمود كه این قدح یاقوت برین سندان زن تا پاره گردد، وزیر گفت زینهار اى سلطان هر چند كه فرمان سلطان بالاتر بود اما زهره ندارم این دلیرى كردن، همچنین ندیمان و خاصان را فرمود همه كلاه از سر فرو نهادند و لرزه بر نهاد ایشان پدید آمد و زهره نداشتند كه آن را بشكنند، پس به ایاز اشارت كرد گفت اى غلام اىن قدح برین سندان زن تا پاره گردد، ایاز قدح بر سندان زد تا ریزه گشت، پس محمود گفت از متابعت فرمان سلطان تا خلوت چهار هزار منزلست كسى كه هنوز از فرمان محمود چنین پرهیز كند او را چه زهره آن‏ باشد كه حدیث خلوت كند و صحبت جوید.<br></font></div> text/html 2019-02-14T04:01:00+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع سربازان وطن http://mzare.mihanblog.com/post/3590 <div align="center">امام علی (ع) :<br>الجنود باذن الله،حصون الرعیه و زین الولاه<br>و عزالدین و سبل الامن، و لیس تقوم الرعیه الا بهم<br><br><img src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16924039-8558-l.jpg" alt="سربازان وطن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>درود میفرستیم بروح و روان #سربازان مظلوم وطن<br>شهیدانی که مایه امنیت و عزّت این آب و خاکند !<br><font color="#CC0000">فعلن الله آل سعود</font> ...<br>و لعنت ابدی الهی به صهیونیست ها و اذنابشان<br><br>1397/11/25<br></div> text/html 2019-02-12T01:02:36+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع شهید زکریا بدر علی الجابر http://mzare.mihanblog.com/post/3588 <div align="center"><font size="4"> <font color="#009900">بای </font><font color="#FFCC00">ذنب</font> <font color="#FF0000">قتلت </font><font size="3">؟!<br><font color="#3333FF">ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون</font><br><font size="2">زکریا بدر علی نمرده است بلکه زندگی جاویدان یافت و هم اکنون هم زنده تر از همه حتی از آن قاتلِ وهابی نانجیب خویش میباشد.</font></font><br><img src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16922830-5348-l.jpg" alt="زکریا بدر علی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2018-11-13T21:29:35+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع من و زمان و زمانه http://mzare.mihanblog.com/post/3586 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> دنیا و نظم و ترتیب هستی از ازل تا ابد بر این مدار قائم بوده و باشد که؛ آنچه در مقدمه بافتی در موخره یافتی ! آنچه در سنین ماضیه در <a href="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16445419-7241-l.jpg" target="_blank" title="عالم الغیب والشهاده"><img src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/16445419-7241-l.jpg" alt="خدا عالم غیب و شهادت" width="240" vspace="0" hspace="0" height="376" border="0" align="left"></a>زمین باطن خویش کاشته ای، حالیه محصول آن پیدا شود ! گندم کاشته ای گندم ؛ لیک جوکار را تمنای گندم نبایست ! بر همین سبیل، نظام دو جهان را خداوند دانای حکیم ، نظم بخشید و تغییری در آن ندهد، که نه مشیت حضرت باری باشد و نه حکمت وی و نه هم وعده وی بود؛ پس نیک گفته اند که طمع خوشه گندم مکن ار جو کاشتی !</font><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">زمان ، سوای از آنکه سرمایه هر آدمی است برای هر کار و کاشتی و هر تغییر و تحولی ؛ لیک یکی از بارزترین صفت آن ، آشکارسازی است ! دست قدرتمند وی؛ چرخ را چنان بامر الهی بگرداند، که هم بالا را پایین آورد و هم پایین را بالا برد. </font><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">▫️دمِ قدرتمند زمان در آشکار سازی تمام پنهانی ها که زیر خاکستر آتش های رندی و زیرکی ابناء بشر ؛ نانموده مینمود ، بسیار کاراست ! من بادبیزنی بزرگ از قدرت و صبر در آستین زمان دیدم که گفت در سرمد کاشته اند و در دهر بافته اند و اینک بیافشانم آنرا تا پنهانیها آشکار سازم ! گفتم خود کارگزار قیامتی مگر ؟! گفت چنان دان که چنینم اینک !</font><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">▫️گفتم چرا چنین کنی ؟! گفت در مشیت حضرت باری شرط انصاف نباشد که مروارید بر عُنُق خوکان باشد و جواهر در زیر خاکستر و خرمهره بر جای گوهر ! اندکی در این زمان روشن کنم و نیمه ای در دهر و بسیاری در سرمد ! گفتم بقیتی ماند؟! گفت اگر ماند همه در قیامت کبری با روشنایی « یوم » آشکار گردد بتمامه !</font></div> text/html 2018-09-23T01:36:51+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع نام های نیکوی خداوند http://mzare.mihanblog.com/post/3585 <div align="justify"> <font size="2" color="#3333FF"><b>اسماء الحسنی الهی</b></font><font size="2"> :<br><font color="#FF0000">«&nbsp;</font> الله، الإله، الواحد، الأحد، الصّمد، الأوّل، الآخر، السّمیع، البصیر، القدیر، القاهر، العلی، الأعلی، الباقی، البدیع، الباریء، الأکرم، الظّاهر، الباطن، الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحقّ، الحسیب، الحمید، الحَفِی، الرّبّ، الرّحمن، الرّحیم، الذّاری، الرّازق، الرّقیب، الرّؤوف، الرّائی، السّلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبّار، المتکبّر، السید، السبوح، الشهید، الصّادق، الصانع، الطّاهر، العدل، العَفُوّ، الغفور، الغنی، الغیاث، الفاطر، اَلفرد، الفتّاح، الفالق، القدیم، الملک، القدّوس، القوی، القریب، القیوم، القابض، الباسط، قاضی الحاجات، المجید، المولی، المنّان، المحیط، المبین، المقیت، المصوّر، الکریم، الکبیر، الکافی، کاشف الضّر، الوتر، النّور، الوهاب، النّاصر، الواسع، الودود، الهادی، الوفی، الوکیل، الوارث، البرّ، الباعث، التّواب، الجلیل، الجواد، الخبیر، الخالق، خیر النّاصرین، الدّیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافی <font color="#FF0000">»</font><br><br>این <font color="#CC0000">99 </font>اسم در سه دسته زیر تقسیم بندی شده اند :<br>اسماء <b>جمالی &nbsp; </b>(۵۵ نام)<br>اسماء <b>جلالی &nbsp; </b>(۲۲ نام) <br>اسماء <b>مشترک </b>(۲۲ نام) <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">البته حضرت باریتعالی با نامهای دیگری هم در قرآن کریم بنحو تصریح شده و تصریح نشده نامیده شده است.<br></font></div><div align="justify"><font size="2">یکشنبه اول مهر<br></font></div> text/html 2018-09-20T01:12:32+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع دانلود کتاب تاریخ (مقتل) ابی مخنف http://mzare.mihanblog.com/post/3584 <div align="justify"><font size="2"><font color="#FF0000"><b>أبو مِخنف</b></font> لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سُلیم الغامدی الأزدی (درگذشته به‌سال ۱۵۷ هجری قمری)، مورخ شیعهٔ اهل کوفه که به‌دلیل نگارش کتابی به‌نام «مقتل‌الحسین» مشهور است. <br><br>وی در این کتاب عمدهٔ روایات موافق و مخالف دربارهٔ <font color="#FF0000"><b>نبرد کربلا</b></font> را گرد آورده‌است. ابن ندیم و نجاشی فهرست بلندی از کتاب‌های او را ارائه می‌کنند اما هیچ‌کدام از آن کتاب‌ها به روزگار ما نرسیده‌است و تنها، محمد بن جریر طبری در کتاب تاریخ طبری، بخش عمده‌ای از کتاب مقتل‌الحسین او را نقل کرده‌است. همچنین علاوه بر طبری، بلاذری نیز روایت‌هایی از او را نقل کرده‌است. <br><br>روایت‌های ابومخنف از حوادث صدر اسلام آن‌چنان دقیق، مفصل و با ذکر جزئیات واقعه است که خواننده را به زوایای مختلف حادثه راهنمایی می‌کند. علاوه بر این، نقل این روایات به‌دور از هرگونه تعصب دینی و قومی است؛ تا آن‌جا که مورخان اهل سنت و شیعه از کتاب‌های او استفاده کرده‌اند.(منبع ویکی پدیا)<br><br></font><div align="center"><font size="2"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/193/578739/Document/pdf/Abimekhnaf.mzare.ir.pdf.pdf" target="" title="دانلود تاریخ ابی مخنف از وبلاگ گاهنوشته های محمود زارع">دانلود ترجمه تاریخ ابی مخنف</a><br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/193/578739/Document/pdf/Abimekhnaf.mzare.ir.pdf.pdf" target="_blank" title="دانلود تاریخ ابی مخنف از وبلاگ گاهنوشته های محمود زارع">Download</a></font></div><font size="2"><br></font><div align="center">پنجشنبه 29 شهریور 1397<br></div></div> text/html 2018-01-11T13:29:05+01:00 mzare.mihanblog.com فـــــــــ. زارع رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02) http://mzare.mihanblog.com/post/1250 <font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری , گاهنوشتهای محمود زارع</a>:قبلا بخش نخست این رساله فوق العاده نازنین را منتشر کردیم (که </font>قسمت اول این رساله در <a href="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4235/12703353-b.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4235/12703353-b.jpg" alt="ساری , گاهنوشته های محمود زارع" width="248" vspace="0" border="0" align="left" hspace="0" height="289"></a><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/1249" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">اینجاست </a>! ) ادامه آن که بخش پایانی بوده تحت عنوان " پند " در اینجا منتشر میکنیم.ثواب استفاده برای جوانمردترهاش قرائت فاتحه برای پدربزرگ ما مرحوم احمد آقای زارع ( <a href="http://bahoo.blogfa.com" target="_blank" title="آبگینه ساری">فاطمه </a>) <br><font color="#CC0000"><b><br>پند</b></font><br>خود را از همه ی عالم كمتر دان، <font color="#CC0000">خلق را به خیر خود امیدوار گردان</font>، سخاوت را سست كردن وعده دان.<br><br>عافیت را عطا شمر، <b>به چشم حقارت در هیچ كس منگر</b>، دنیاپرست مباش كه دشمن خدا را پرستیده باشی، زاد آخرت بساز، <font color="#FF0000">در طاعت حریص باش ولی تكیه بر آن مكن</font>.<br><br><b>زبان </b>را به دشنام عادت مكن. در سخن «<a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"> صواب اندیش</a>» <font size="1">[40]</font> باش. آزاد را به نیكوئی بنده كن، <font color="#CC0000">كسی را به افراط مَسِتای</font>، تا نخوانندت مرو، <font color="#3366FF">مفروش آنچه نخرند</font>، درگذار تا در گذرانند، <font color="#33CC00">آنچه ننهاده ای بر مدار</font>، ناكرده را كرده مدان.<br><br>از گناه لاف مزن، <font color="#CC0000">از داده ی خدا بخور و بخوران</font> و "<a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">بخشنده</a>" خدای را دان. سخن از برای مال پایمال مكن، در سفر خوی خود را بهتر از حضر <font size="1">[41]</font> دار.<br><br><font color="#FF0000">دشمن </font>اگرچه حقیر است ازو ایمن مباش. از دشمن « <a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">دوست روی</a> » بترس، <font color="#6666CC">از نو كیسه وام مكن</font> <font size="1">[42]</font>، با ناشناخت سفر مكن، امانت نگاهدار، نمّام <font size="1">[43]</font> را به خود راه مده. <b>گمان مردم در حق خود فاسد مكن</b>.<br><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-01-04T08:34:05+01:00 mzare.mihanblog.com فـــــــــ. زارع ما نیز مقصریم ! http://mzare.mihanblog.com/post/1298 <font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"> <font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">ما نیز مقصریم</font></b><font size="2">(بررسی اجمالی عقب ماندگی)</font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font size="1" color="#999999"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="1" color="#999999"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="1"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری,گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font>...</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>این بدیهی است , یک قانون بدیهی و طبیعی است که <font color="#CC0000">جامعه ای خودنساخته نمیتواند و حق ندارد و نباید هم رشد کرده و روی رفاه را ببیند</font> ... صرفنظر از علل و عوامل بیرونی ؛ عدم بررسی علتهای درونی یک واقعه یا جریان موجب واپسگرایی و نیز نادیده انگاری یکی از مهمترین مجراهای ضعف خواهد شد. <br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4282/12843939-b.jpg" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4282/12843939-b.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" width="444" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="239"></a></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC33CC"><br>طمع </font>به حفظ خود و نیز <font color="#CC6600">ترس </font>از طرح ناشایستگی های درونی همواره ما را به نگاه یکسویه به بیرون هدایت کرده و با اگراندیسمان کردن نقش بیگانگانی که همیشه بیگانه بوده اند ؛ افراد و اجتماعات یک کشور را کانالیزه کرده و به بی توجهی یا کم توجهی به عاملی بنام " <font color="#3366FF">خود </font>" و باور به خود و تا پذیرش نقش و کارکرد منفی خود , به بیراهه برده و خواهد برد...<br><br>اما آنچه که در این رهگذر مهم است انصاف در داوری و باصطلاح نیفتادن از آنسوی بام است . بررسی متعادل این جریان دوسویه عقب افتادگی ها میتواند رهگشای ما در دستیبابی به رهیافتی مطمئن تر در رشد و توسعه باشد ... تاکید بر بررسی عوامل درونی نباید تفسیری ناصواب از نادیده انگاری این عوامل و یا آنگونه که متمایلین به نظرگاههای چپ همواره میگویند که " <font color="#FF0000">تطهیر استعمار و استثمار</font> " را در ما برانگیزاند! یا باعث برآشفته شدن تندروهایی در داخل شود که احیانا ما را متهم به دفاع از عملکرد تاریخی دشمنان بویژه دشمنان غربی نمایند! ...<br></font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-01-03T23:18:30+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع حاکمان باید مانند مردم باشند http://mzare.mihanblog.com/post/3583 <div align="justify"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>فضای عزا و تنگی معیشت و عسر و حرج</b></font><br></font><font size="2"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">چشم براه,گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font>اینکه تاکید میشود حاکمان و مقامات حتما باید از پایین ترین اقشار مردم باشند یا لااقل مانند آنان زیست و معیشت نمایند بدان خاطر است که :</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><div align="center"><a href="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11038758-2200-l.jpg" target="_blank" title="حاکم و مردم"><img src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11038758-2200-l.jpg" alt="امام علی" width="506" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="253"></a></div><div align="center"><font size="2" color="#FF6600"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#FF6600">حالت سوخته را سوخته دل داند و بس</font><font color="#FF6600"><br><font size="2">شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست</font></font><br></div><font size="2"><br>گویند بحکم داروغه دست دزدی را بریدند. آن بریده دست انگشتان خویش برداشت و بدون اظهار دردی و فزعی در راه خود میرفت<br>در بین راه ناگهان چشمش بشخصی افتاد که انگشتان بریده ای داشت.<br>اینجا بنای گریستن و ناله گذاشت.<br>شخصی از او پرسید چه شده که تو هنگام بریدن دست خود ننالیدی و اکنون اینچنین فزع میکنی؟!<br>گفت خاموش که دیگران از سوز دل من خبر نداشتند و تنها این شخص است که چون مانند من دست بریده است از سوز دل من خبر دارد و قدر دست بریده را داند و بر وی معلومست که بر سر من چه مصیبتی وارد شد !</font><font size="2"></font></div> text/html 2018-01-03T23:07:40+01:00 mzare.mihanblog.com م کنعـــانـی بازتاب عمل حاکم در دل مردم http://mzare.mihanblog.com/post/2363 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">امام على علیه‏ السلام : <font color="#3333FF">قُلوبُ الرَّعِیَّةِ خَزائِنُ راعیها فَما اَوْدَعَها مِنْ عَدْلٍ اَوْ جَوْرٍ وَجَدَهُ</font> <br><br></font><div align="center"><a href="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11038758-2200-l.jpg" target="_blank" title="مردم و حاکم"><img src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/11038758-2200-l.jpg" alt="امام علی" width="506" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="253"></a></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><font color="#CC0000"><b>دلهاى مردم خزانه‏ هاى حاكم است، پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد یافت</b></font>.</font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 346 ، ح 7982<br><br></div> text/html 2018-01-03T23:02:46+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع منت گذاران خدا http://mzare.mihanblog.com/post/3582 <div align="justify"><font size="2"><b><font color="#FF0000">بر خدا هم منت میتوان گذارد </font>!<img src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8513960-9975-l.jpg" alt="عفو و بخشش" width="157" vspace="0" border="0" align="left" hspace="0" height="294"></b><br></font><font size="2"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">چشم براه,گاهنوشته های محمود زارع</a>:</font>در زمان خلافت ابوجعفر خلیفه، یکنفر را بجرمی بر علیه دستگاه خلافت حکم قتل صادر کرده بودند!<br>مبارک بن فضاله که مردی ادیب و ظریفی بود در حضور خلیفه بود گفت:<br>ای خلیفه خبری از رسولخدا (ص) از من میشنوی؟!<br>گفت : بگوی<br>گفت : حسن بصری روایت کرده که <font color="#3333FF"><b>حضرت رسول (ص) </b></font>فرمود در روز قیامت خدای متعال تمام خلائق را در یک صحرا مجتمع کند.آنگاه منادی آواز دهد :<br>هر که را بر خدای تعالی دست منت است برخیزد !<br>از میان آن جماعت لایحصی کسانی برخیرند که هر یک از آنها مجرمی را <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2048" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">عفو </a>کرده اند<br>حق تعالی فرماید من هم از شما عفو کرده ام <br>خلیفه پس از شنیدن این خبر از مجازات آن شورشی بر علیه دستگاه خلافت درگذشت !</font><font size="2"></font></div>